Spiral kullandığı için veya başka sebeple âdeti 10 günü geçen ve gusl sebebiyle Mâlikî mezhebini taklid eden bir kadın, on günden sonra namazını kılabilir mi?
Mâlikî mezhebinde hayzın azamî müddeti, âdete 3 gün eklenerek bulunur. 15 güne kadar böyle yapılır. Âdetine 3 gün eklendiğinde, 10 günü aşıyorsa, bu aşan günlerde kan gelmesi hâlinde, hayz kabül edilir [Hanefî mezhebinde hayzın azamî müddeti 10 gündür]. Sonra mutlaka namazlarını kılar.


11 Nisan 2012 Çarşamba
Alakalı Başlıklar