Dini inançlara doktrin demek, dogma demek caiz midir?
Bilmeyenlere ve ecnebilere anlatmak için caizdir. Bunun dışında Müslümanların kendi aralarında bu tabirleri kullanmaları doğru değildir.


15 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar