Günümüzde bazı imam hatip mekteplerinde ehl-i sünnet çizgisi dışında hoca ve müfredata rastlanabiliyor. Buraya talebe verme hususunda neler söylenebilir?
Çocuğa dinini iyi öğrettikten ve her zaman üzerine düşüp kontrol ettikten sonra mahzurlarına rağmen tercih edilir.


1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar