Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bazen bazı âyet-i kerimeler üzerinde tefekkür ederken kendimce bazı manalar anlıyorum. Bu yaptığım şey, “Kur’ân-ı kerîme kendi aklı ile ma’nâ veren kâfir olur” hadis-i şerifinin şümûlüne girer mi?
Burada tefsirden, hüküm çıkarmaktan bahsediliyor. Manasını düşünmek böyle değildir, makbuldür. 


1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar