“Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır” buyurduğuna göre, bir kimse inanç, âdet ve giyimde kasten bir millete benzerse dinden çıkar mı?
Buradaki benzeme, inanç ve ibadet hususunda olan benzemektir. Âdetlerde olan benzeme kötülenmemiştir. İnanç hususunda olan benzeme çok mahzurludur, küfre düşürebilir. İbâdetlerde olan benzeme bazen küfür, bazen haram veya bazen mekruh olabilir. Âdette benzemek, eğer bir sünneti ortadan kaldırıyorsa, faydasızsa, zararlıysa ve teşebbüh (benzeme) kasdıyla olursa ilk iki kişiye mekruhtur, sonrakilere değildir. Faydalı ise caiz, hatta lüzumludur.


22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar