Roger Garaudy’nin kitaplarını çok methettiler. Lâkin kitaplarında bilhassa Selçuklular ve Osmanlıları haksız yere ithâm ediyor. Bunları okumakta bir beis var mıdır?
Roger Garaudy, modernisttir; itikadında ehl-i sünnete uymayan hususlar vardır. Müslüman âlemi, sonradan Müslüman olan ecnebileri çok büyütürler.
22 Temmuz 2019 Pazartesi
22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar