Enver Ziya Karal ve İsmail Hakkı Uzuncarşılı Osmanlıda yalnızca memurların fes giymekle mükellef tutulduklarını ve bu sebeple de halk için "başı bozuk" tabirinin kullanıldığını söylerken, İsmail Hami Danişmend ahali ve memurların mükellef tutulduklarını yazıyor. Bunların hangisi doğrudur?
Fes Nizamnâmelerine göre dal fes memurlar ve sarıklı fes ulema için kanundur. Ahali serbesttir.


22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar