Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Mürted, fâsık ve gayrımüslimlerle konuşurken sağ ol, efendim, buyurun, sayın, abi gibi tabirler kullanmanın mahzuru var mıdır?
Bunların hepsi âdeten söyleniyor ise bir mahzuru yoktur. Bunlar tazim için söyleniyorsa çok mahzurludur. Gayrımüslim ve bid’at ehline selam vermek dua niyetiyle olursa caizdir.


25 Temmuz 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar