Din düşmanları, İslâmiyetin beğendiği şeyleri yapsa, bu işi beğenmek mahzurlu mudur?
Hayır. Beğenmek lâzımdır. O kişi değil, o iş beğenilmektedir. Din düşmanlarından, kolay kolay İslâmiyetin beğendiği şeyler zâhir olmaz.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar