Bir Şâfi'î ilmihalinde alış-verişte icab ve kabul şarttır yazıyor. Acaba bu bir kavil midir? İcab ve kabul şart ise, fitne çıkma ihtimali olan yerlerde Şâfiîler Hanefî’yi taklid mi edecektir? Geçmişte yaptığı alış-verişlerin vaziyeti ne olur?
Hanefî mezhebinde icab ve kabul lafızları söylenmeden götürü usulle alışveriş (bey bi’t-teâti) sahihtir. Şâfiî mezhebinde değildir. Hanefî taklit edilir. Geçmiştekiler için de böyle niyet edilir.


14 Nisan 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar