Bir özür sebebiyle Mâlikîyi taklid eden bir Hanefî, cemaat ile namaz kılarken imamın sessiz okuduğu rek’atlarda fatiha okur mu?
Okumaz. Çünkü Mâlikîde sünnettir, Hanefîde mekruhtur. Sadece taklid ettiği mezhebin şart ve müfsidlerine uyar.
24 Ağustos 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar