Günümüz hutbelerinde 4 halifenin ismini zikredenler var, zikretmeyenler var. Bunun gereği var mı?
Sahabe-i güzin, hutbelerde dört halifenin ismini okumuştur. Sahabenin tatbikatı, şeriatte delildir. Hutbede 4 halifelerin ismini zikretmek ve zamanın halifesine dua etmenin müstehab olduğu fıkıh kitaplarında yazar. Üstelik bu, Ehl-i sünnetin şiarı olmuştur. Mutlaka zikretmelidir.
24 Ağustos 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar