Bazı fıkıh kitaplarında da gusül, abdest ve namaz birbirinden ayrı ibadetler olduğu için, mesela guslü Şâfiîye göre alıp, namazı Hanefî’ye göre kılmanın telfik değil intikal olduğu yazıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Abdest ve gusül, ayrı birer ibadet değil, namazın şartıdır. Bu sebeple gusül, abdest ve namaz en az bir mezhebe uygun olmalıdır Mâlikî ve Şâfiî mezhebinde abdest ve gusül aynı zamanda ayrı bir ibadet oldukları için, bazı Mâlikî ve Şâfiî âlimleri buna cevaz vermişlerdir. Ancak Hanefî’de vaziyet birincisi gibidir.
14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar