Kanun-ı Esasi’ye göre yargı salahiyetinin hükümdarda değil müstakil mahkemelerde olması İslâma mugayir değil midir?
Hayır. Davalara kadılar bakar. Kadıları padişah tayin eder. Kadılar şeriata göre hüküm verir. Padişah bunlara şu şekilde hüküm verin diye emir veremez.
14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar