Kanun-ı Esasi’ye göre meclisin padişahı azletme salahiyeti var mıdır?
Hayır. 
14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar