Ayrıldığım hanımın küçük kızımı mahkeme kararı olmasına rağmen göstermiyor. Bunun dindeki yeri nedir?
Ayrılmalarda küçük çocuk, evlenmemişse ve babanın bulunduğu şehirde yaşıyorsa annede kalır. Annenin çocukla aynı dinden olması da lazımdır. Baba nafakayı verir. Dilediği zaman çocuğu görür. Oğlan 7, kız 9 yaşında babaya verilir. Bu sefer anne dilediği zaman görür. Bunun hilâfına hareket etmek günahtır. Dinini bilen insan kanuna uyar, suç işlemez; dine uyar, günah işlemez. Kanun böyle deyip dinin emrini ötelemenin imana zararı vardır.


14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar