Sultan II. Abdülhamid’in peçeyi yasaklaması dine uygun bir hareket midir?
Halife, maslahat icabı, mübahları emredebilir veya yasaklayabilir. Kadının yüzünü örtmesi lâzım değildir. Fitne zamanında örtmesi iyi olur demek, dinen müstehab olduğunu göstermez. Sultan II. Abdülhamid, peçeyi yasaklamadı. İlk çıktığı zamanlar emniyet mülahazası ile çarşafı, arkasından da tam tesettürü temin etmeyen tango tipi çarşafı men etmek istedi. Kadınlar eskiden olduğu gibi ferace giyip yüzlerini hafif bir tül ile örtüyorlardı. Sonra çarşaf ve peçe yayıldı.


14 Eylül 2019 Cumartesi