Hangi memleketler ekseriyetle Şâfiî mezhebine mensuptur? 
Suriye, Filistin, Irak, Cenubi Yemen, Dağıstan, Kürdistan, Endonezya, Malezya, Mısır, Somali, Kenya ve Şarkî Afrika müslümanları umumiyetle bu mezhebe mensuptur.
14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar