Kâzım Karabekir, rejimin din politikalarına muhalif miydi?
Kâzım Karabekir’in dinî telakkileri, çok farklı değildi. Dine modernist bir bakış zaviyesine sahip olduğunu kendisinin ve ailesinin hatıralarından anlamak mümkündür.


14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar