Âdem aleyhisselam hangi cennetten kovuldu?
Âdem aleyhisselâm cenneten kovulmadı; ilahî irade icabı dünyaya gönderildi. Bu cennetin dünyadaki bir bahçe mi, ölümden sonra gidilecek cennet mi, başka bir yer mi olduğu tefsir kitaplarında ihtilaflıdır.

Mutezile'ye göre dünyada Aden taraflarındadır. Ehli sünnete göre bu yanlıştır. Bu cennetin, ebediyet cenneti olduğunda icma vardır. Zira Kuranı Kerim'de el-cenne şeklinde harf-i tarifle gelir. Bu cennetin tasviri "Orada ne bir boş söz ne de günahı gerektiren bir iş vardır" mealindeki tur Suresi'nin 23. ve "Orada ne boş bir söz ne de günahı gerektiren bir söz işitirler; orada işittikleri ancak selam sözüdür" mealindeki Vâkıa suresinin 25 ve 26. ayet-i kerimeleri icabı bu cennet dünyada değildir.

8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar