Babürname’yi okuyunca, hayrete düştüm. Babür Şah, hem dindar, hem de ahlâksız biri gibi tasvir ediliyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Babür kötü bir şahsiyet değildi, zaaflarını ve kusurlarını anlatması da bunu gösteriyor. Kendisi sonradan dindar olmuş; Ubeydullah Ahrar’ın müridleri arasına girmiştir. Yani Babür'ün hayatını devre devre tetkik etmelidir. Babürname ilk defa 19. asırda İngiliz ve Rus oryantalistler tarafından bulunmuş ve onlar tarafından övgüyle anılmıştır. Babürname’nin sıhhati hakkında da ihtilaflar vardır. Bazısı gerçek bir metin olduğunu, bazısı Babür'ün anlattıklarına bazı ilaveler yaparak yeğeni veya meçhul şahıslar tarafından yazıldığını söylüyorlar.


8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar