Maliki mezhebine geçmek istiyorum. Bu mezhebe göre yazılmış Türkçe bir ilmihal tavsiye der misiniz?
Türkiye'de Malikî olmadığı için bu mezhebi anlatan ne ilmihal ne fıkıh kitabı vardır. Bu sebeple tavsiye etmem. Ceziri’nin Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı Türkçeye tercüme edilmiştir. Malikî mezhebini anlatıyor. Bunun dışında Berekat Yayınevi’nin Mizan-ül-Kübra kitabında Maliki mezhebinin kavilleri diğer mezheplerle beraber anlatılır. İbni Rüşd'ün Bidayetü’l-Müctehid kitabı da Türkçe’ye tercüme edilmiş ise de, avama faydalı değildir. Vehbe Zuhayli’nin İslâm Fıkhı Ansiklopedisi var ise de, hem muhtevasında, hem de tercümesinde bazı sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı için de caridir.


8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar