Kur’an-ı kerimi öğrenmek ve anlamak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Önce ilmihalini iyice öğrenmeli;  sonra peygamberin hayatını öğrenmelidir. Kur’an-ı kerim okumayı öğrenmek zor değildir. Arapça öğrenip okuduğu ayet-i kerimelerin manasını sathî de olsa anlamaya çalışması güzeldir. Sonra sıra tefsir okumaya gelir. Tefsir okunsa da olur, okunmasa da. Kur’an-ı kerimden hüküm çıkartmak zaten Arapça da bilse avamın işi değildir.
12 Ekim 2019 Cumartesi
12 Ekim 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar