Nikâhın mescidde kıyılması uygun mudur?
Hadis-i şerifte, “Nikâhı mescidde yapınız, ilan ediniz ve (düğünde) def çalınız” buyuruldu. Prensip nikâhta kız ve erkeğin iki erkek veya bir erkek iki hanım şahidin huzurunda icab ve kabulde bulunmasıdır. Sohbet ve fısk meclisi olmadığı için, kadın tam tesettürlü olmak şartıyla, arada hâil bulunması da lazım gelmez. Ancak bu şart değildir. Veli ve vekil vasıtasıyla da nikâh kıyılabilir. Osmanlılarda nikâhın gelin alma sırasında kız evinde birkaç kişi huzurunda kıyılması, gelin ve damadın edeben bulunmayıp, vekilleri vasıtasıyla kıyılması âdet olmuştur.


16 Ekim 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar