Sarayda müneccimbaşı vazifesinde bir kişinin olduğu ve bir iş yapılacağı zaman müneccimbaşından hayırlı saatin tespiti sorulduğu doğru mudur?
Müneccim falcı değil,  astronomdur. Eşref saat, eski hâdiselerin bir nevi istatistiklerine göre tayin edilir. Dine aykırı değildir. Zira gaybdan haber vermek değildir. İslamiyette uğur ve eşref-i saat vardır; uğursuzluk ve uğursuz saat yoktur. Mesela “Çarşamba günü başlanan iş tamamlanır” mealindeki hadis-i şerifte böyledir.
22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar