Abdürreşid İbrahim Efendi ve "Alem-i İslam ve Japonya'ya İslamiyet'in Yayılması" eseri hakkında malumat verir misiniz?
Kazanlı İslâmcı yazar ve gazetecidir. İslâm dünyasının çoğunu gezmiş; Osmanlı ülkesine de gelmiştir. İttihatçılarla tanışıp, ahbap olmuş; onların misyonuna hizmet etmiş; sonra da Japonya'da vefat etmiş politik bir şahsiyettir. Bahsettiğiniz kitap faydalı olmakla beraber, o zamanın Almanya eksenli siyasî misyonunu hizmet etmek üzere yazıldığını hatırda tutmalıdır.
22 Ekim 2019 Salı
22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar