Borç olarak değil de, âriyet olarak birine mal verdiğimizde, zaman tayini fâiz olur mu? Alan kişi şu vakit getiririm dese ve biz hiçbir şey demesek yine de zaman tayin edilmiş olur mu?
Âriyette zaman tayini câizdir. Ama bu tayin, (tarla dışında) âriyet vereni bağlamaz. Yine dilediği zaman âriyet verdiğini geri isteyebilir. Mâlikî mezhebinde bağlar.


16 Nisan 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar