Eli başa götürerek yapılan asker selâmı Osmanlılar zamanında var mıydı?
Son zamanlarda âdet oldu. Temenna adındaki selâm vardı ki, hafifçe eğilip eli yerden ağzına ve başa götürerek yapılır.
22 Ekim 2019 Salı
22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar