Şâfiî mezhebinde iddeti bitmeyen kadınla evlenmeye niyet etmek ve bu niyeti kadına belli etmek o kadınla ömür boyu evlenememe engelini mi doğurur?
Hayır. Yalnızca Mâlikî mezhebinde iddet bekleyen kadınla evlenip zifafa giren kimse, derhal ayrılır ve ebediyyen bu kadınla evlenemez.


10 Kasım 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar