Zebur ve İncil hangi lisandadır?
Arami lisanında. İbrani’den gelir. Süryanice’nin atası.


22 Kasım 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar