Ahmed Avni Konuk nasıl bir kimsedir?
Ehl-i sünnet itikadında, tasavvufa meraklı bir bestekârdır. Âmiş Efendi’ye mensuptur.


12 Ocak 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar