Hazret-i Ali’nin başa gelişi nasıl olmuştur?
Halife Osman, evi asiler tarafından sarılı iken, bacanağını Cuma namazı kıldırmak üzere vekil etmişti. Halife şehid olunca da Hazret-i Abbas Ali’ye halife olarak biat etti. Diğerleri de önceki halifenin bu vekâletini de nazara alarak kendisini halife tanıdılar. Radıyallahü anhüm.
7 Şubat 2020 Cuma
7 Şubat 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar