Zakir Kadiri Ugan’ın  İbni Haldun-Mukaddime ve  Taberi-Milletler ve Hükümdarlar Tarihi tercümelerine itimat edilir mi?
Her ikisini de okudum. Zakir Kadirî iyi Arapça bilirdi. Orijinali ile karşılaştırmadım.
7 Şubat 2020 Cuma
7 Şubat 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar