Hilmi Ziya Ülken’in  İslam Felsefesi kitabını tavsiye eder misiniz?
İslam felsefesi diye bir şey olamaz. Felsefe aklın mahsulüdür. Din ise naklîdir.
7 Şubat 2020 Cuma
7 Şubat 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar