Banka maaş promosyonu caiz midir?
Banka, işverene, “parayı bana yatırırsan, maaşlılara poromosyon vereceğim” dese ve işveren de kabul etse, bu üçüncü kişi lehine şarttır. Taraflardan birine veya üçüncü şahsa menfaati olan şart esas itibariyle müfsiddir, akdi ifsad eder, bozar. Ancak her akid böyle değildir. Bey (alışveriş), icare (kira), karz gibi akidlerde bu şart akdi ifsad eder; ama mesela vediada, havalede etmez. İşin aslı, işveren, maaşı, bankaya havale etmektedir. Şartlı havale caizdir. Yani “felancaya borcumu sana havale edersem, havale ettiğim kişiye şu kadar fazla ver” şeklinde bir anlaşma caizdir. “Emekli maaşınızı bize getirirseniz, size şu kadar promosyon veririm” şeklindeki bir şart da böyledir.  Bankanın kazancı sadece faiz değildir. Helal kazanç ile haram kazanç karışınca, bundan verileni almak caizdir. Herkesin kazancı az veya çok böyledir.
7 Şubat 2020 Cuma
7 Şubat 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar