Gazi Ahmet Muhtar Paşa nasıl birisidir?
93 Harbi’ndeki faaliyetleri sebebiyle şişirilmiş bir şahsiyettir. Sultan Hamid’in Mısır komiseri idi. Orada yolsuzluk yaparak çok zengin oldu. Bu hareketleri Mısır'ın kaybedilmesine yol açtı. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi için kanun teklifi verdi. Oğlu da I. ordu kumandanı idi; padişahı tahttan indirenlerin yanında yer aldığı için, padişah silahlı mukavemete müracaat edemedi.
7 Şubat 2020 Cuma
7 Şubat 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar