Bir kimseye nisap mikdarı veya bu mikdardan fazla zekât vermek caiz midir?
Mekruhtur. Başka fakirleri de düşünmek icap eder. Ama bir fakirin çocukları varsa, her biri bir fakir farz edilerek bölünüp bu şekilde daha fazla verilebilir. Yani iki çocuğu olan bir fakire 20 miskalden az, iki çocuğuna da 20 miskalden az zekât verilebilir. Hepsi toplansa nisabı geçer, ama tek tek bölününce altında kalır. Zevcesi müstakil bir ferddir. Buna da ayrıca zekât verilebilir.
7 Şubat 2020 Cuma
7 Şubat 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar