İslâm hukukuna göre, devlet idaresi için bir seçim yapacaksa, oy verenlerde de bir liyakat aranır mı? Hazret-i Ebubekir'in seçimi buna örnek midir?
İslâm hukukunda halifenin seçim ile başa gelmesi idealdir. Halifeyi seçecek olanlara ehlü’l-hall ve’l-akd denir. Bunların şahidlik hususiyetlerine sahip olması; yani erkek, akıllı, Müslüman ve ilim sahibi olması gerekir. Herkesin seçime katılması gerekmez. Merkezdeki âlimlerin ve kumandanların seçmesi kâfidir. Nitekim Hazret-i Ebu Bekr ve Hazret-i Ali böyle seçilmiştir. Önceki halifenin yerine veliahd seçmesi ile de halife olmak sahihtir. Hazret-i Ömer böyle halife olmuştur. Başta meşru bir halife yoksa, zorla da başa geçenin halifeliği sahihtir. Hazret-i Muaviye böyledir.


27 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar