Sultan II. Abdülhamid’in Esad Erbili’yi sürgüne gönderdiği doğru mudur?
Evet. İstanbul’daki bazı faaliyetleri sebebiyle memleketi olan Irak’a sürgün etmiştir. Meşrutiyet ilan edilince geri dönmüş; İttihatçılar da kendisini Meclis-i Meşayih reisi yapmıştır.
15 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar