İlk insanların mağaralarda yaşadığı gibi hususlarda İslâmiyetin bakışı nasıldır?
İlk insan medenidir. Ondan sonra insanlar tarihin çeşitli devrelerinde çok iptidai seviyelere düşmüş olabilirler. Taş ve saire vasıflandırmalar bunlar için mümkün olabilir.


15 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar