Roma’nın 380 yılında Hristiyanlığı kabulünden, 610 yılına kadar olan zamanda gelen Roma İmparatorları, zamanın İslâm hükümdarları sayılır mı? Dinin yayılmasına çaba gösterenleri, ila-yı kelimetullah davasına hizmet etmiş denebilir mi?
Bu devir, fetret devridir. Zira Hristiyanlık tahrife uğramıştır. Ama ehli necattırlar. Attila gibi o zamanın müminlerine eziyet edenler de zalimlikle tavsif edilir.


22 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar