İrtifak hakkı, iki akar ve bunların birbiri üzerindeki menfaati olarak tarif ediliyor. Sulama hakkındaki akan su nasıl akar oluyor, akan suyun sahibi mi var?
Dereler, göller ve ırmaklarda herkesin su alma, tarlasını sulama hakkı var. Bu hakk-ı şürb ve hakk-ı mesl denilen bir irtifak hakkıdır. Hususi arazideki dere ve göllerden herkes sadece hakk-ı şürbü var, hakk-ı mesli yoktur, yani su içebilir, hayvanına içirebilir; ama su alamaz.
2 Mart 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar