Hazret-i Hasan, üvey dayısı Hind bin Ebi Hale’ye Peygamber Efendimizin şemâilini sorduğu Tirmizî’de geçiyor. Yani Peygamber Efendimizi tam hatırlamıyorsa, o zaman nasıl sahabe oluyor?
Hazret-i Hasen, hicretin üçüncü senesinde dünyaya geldi. Dedesinin vefatında yedi yaşında idi; her şeyi ile hatırlaması beklenmez. Kaldı ki bir de başkasının tasvirini bilmek ister. Sinn-i simâ, ayni bir kimsenin sahabi sayılması için asgari yaş 5’tir. Dolayısıyla bu yaşta olup Peygamber’den bir şey hatırlayan, sahabi sayılır.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar