Hanefî mezhebinde olanların abdestte başının dörtte birini mesh etmeleri farzdır. Başın dörde biri ne demektir?
Âdeten saç biten yerlerin toplamının dörtte biridir.


8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar