Bir malın reklamını yapmak caiz midir?
Reklam kullanmak caizdir. Ancak bir mamulü onda olmayan vasıflarla tanıtmak, yani yalan söylemek ve benzeri mamulleri haksız yere kötülemek caiz olmaz.


1 Nisan 2020 Çarşamba