İlmiye sınıfındakileri asmak doğru görülmediği için, Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin önce sancak beyi yapılıp daha sonra asıldığı doğru mudur?
Feyzullah Efendi asılmamış, bir isyan esnasında asiler tarafından katledilmiştir.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar