Mâlikî mezhebinde uyku abdesti bozar mı?
Uyku, ağır ise, kısa sürsün uzun sürsün, kişi uzanmış olsun oturmuş olsun, secde hâlinde olsun ayakta dursun, abdesti bozar. Uyku hafif ise, kısa da sürse uzun da sürse abdesti bozmaz. Uyumakta olan kişi etrafındaki sesleri işitmezse, oturağı üzerine oturup dizlerini yan yana getirerek iki eliyle dizlerini tutar da ellerinin çözüldüğünün farkına varmazsa, elindeki bir şeyin yere düştüğünün farkına varmazsa, ağzından salyasının aktığını hissetmezse ağır uykuda demektir. (el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa)


8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar