Şehzade Mustafa’ya dair videonuzda Düzmece Mustafa’dan bahsettiniz. Bu, bir buçuk asır evvel değil mi?
Osmanlı tarihinde üç Düzmece Mustafa vardır. Biri Yıldırım Sultan Bayezid’in, Timur tarafından rehin götürülen oğlu Mustafa olduğu iddiasıyla 1420’de ayaklanan biri ile Çelebi Sultan Mehmed mücadele etmiş; uzunca zaman devleti uğraştıran bu adam sultan II. Murad zamanında mağlup olmuş; 1422’de Edirne’de asılarak idam edilmiştir. Osmanlı tarihleri bunu hakiki Şehzade Mustafa kabul etmez. Modern tarihçilerden edenler vardır. Tarihçi Yorga’ya göre, Sultan II. Murad zamanında 1429’da ayaklanan bir Düzmece Mustafa daha vardır. Nihayet Kanuni Sultan Süleyman zamanında Şehzade Mustafa olduğunu iddia eden bir adam Rumeli’de zuhur etmiş; Niğbolu beylerbeyisi Dulkadiroğlu Mehmed Paşa, bunun isyanını 1555’te bastırmıştır.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar