Hazret-i Muaviye halife olduktan sonra, Hazret-i Osman’ın katillerini bulup cezalandırdı mı?
Bazısını evet. Bazısı Hazret-i Ali’nin ordusu arasına girip, sonra halka karıştılar.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar