Salgın hastalık, tabii afet gibi sebeplerle mağdur vaziyete düşenler için açılan kampanyalara zekat, fıtra, fidye verilebilir mi?
Devletin veya hayır müesseselerinin zekat fonu kurup isteyenlerin zekat, sadaka, fitre, fidyelerini burada toplayıp hak sahiplerine vermesi iyi bir şeydir. İslamiyetin ilk devirlerinde hükümet hem altın, gümüş, para gibi emval-i batına, hem ticaret eşyası, ziraat mahsulleri ve saime hayvan gibi emval-i zahire zekatı toplardı. Hazreti Osman devrinde suistimal edilmemesi için devletin emval-i batına zekatı toplamaması, herkesin kendi zekatını vermesi hususunda icma oldu Ondan sonra hiçbir İslam Devleti emval-i batına zekatı toplamadı; ama isteyen İslam hükümetine emval-i batına zekatını verebilir. Ancak bu, suistimale açık bir şeydir. Bunu yapanların mutemed kimseler olması lazımdır. Ayrıca bu işin bunun şer'î prensiplere uygun yapılması lazımdır. Bir kere zekat, fıtra, fidye vekilinin belli olması lazımdır. İkincisi zekatın, fıtranın, fidyenin verileceği yerler bellidir. Mesela şer'en zengin olana, gayrı müslime zekat, fitre, fidye verilemez. Oturduğu evi, arabası kullandığı ihtiyaç eşyası dışında, evleri, arsası, tarlası malı, parası varsa ve bunların kıymeti borçları çıktıktan sonra 96 gram altın kıymetinde ise, bu kimse zekat, fitre, fidye alamaz Bunun iyi tespit edilmesi icap eder. Edilmezse hem bunları toplayanlar dinen mesul olur; hem de zekat, fitre, fidye usulüne uygun verilmemiş, mükellefler borçtan kurtulmamış sayılır.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar